El per què?Les persones i associacions que formen part de la Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes es manifesten cada mes des de fa més de cinc anys. Ho fem per a demanar Veritat, Justícia i Reparació per a les víctimes del franquisme així com l'anul·lació dels judicis il·legals de la dictadura franquista. També demanem aquestes justes reivindicacions per als centenars de víctimes de la transició.

Exigim la fi de la impunitat franquista que perviu avui, protegida encara per les actuals lleis i el mateix estat que fa de la Llei d'Amnistia de 1977 punt d'ancoratge de la batejada com democràcia del Regne d'Espanya. Llei qüestionada per més d'un organisme internacional com l'ONU.

A l'estat espanyol s'han comès els més terribles crims de lesa humanitat, imprescriptibles per la seva pròpia naturalesa. Entre els més punyents de tots aquests crims està el negacionisme sistemàtic de la salvatge repressió, disfressada de guerra o conflicte d'ordre públic dins d'un règim feixista, l'únic d'Europa no censurat per aquest estat.

Volem agrair a totes i tots els que ens heu fet costat en aquesta digna lluita els vostres ànims, el suport a les nostres campanyes i l'afecte rebut de paraula i de cor.

Ens veiem cada dissabte final de mes a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

dimarts, 19 d’agost de 2014

CINQUANTA-TRESENA CONCENTRACIÓ VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ. LA NUEVE.Aquesta vegada volem dedicar la nostra concentració mensual, dins del nostre cinquè any de reivindicacions, als homes i dones que van formar part de la resistència activa contra el feixisme en la França ocupada pels nazis. I molt especialment a aquells milicians que l’any 36 van defensar la legalitat republicana començant una llarga lluita contra el feixisme: Uns pioners antifeixistes a Europa i al món, alguns dels quals van acabar sent els soldats que van entrar a Paris el 24 d’agost com alliberadors. Aquells que uns dies després van desfilar pels carrers de la capital francesa sobre els seus carros de combat, vehicles que lluïen el nom de batalles anteriors com Brunete, Guadalajara, Madrid, Teruel o Ebro: Era La Nueve.


El 26 d’agost de 1944 els soldats que van plantar cara al cop d’estat sagnant dels rebels espanyols portaven 9 anys deixant-se la vida i passant per terribles experiències i necessitats. Anys veient caure els seus companys, de fondes ferides, temps de trinxeres, de pèrdues, d’exili, de camps de concentració francesos a França i a l’Àfrica, presó en condicions infrahumanes, allistaments forçats a les tropes de la legió, fins al breu moment de gloria a Paris. Més tard, molts d’aquells que van desfilar per la ciutat de la llum van morir a altres camps de batalla fins al dia que la guerra mundial va acabar i amb ella l’esperança. Tanta sang vessada amb un objectiu: l’alliberació de l’estat espanyol. Però ben al contrari la caiguda del III Reich va suposar l’ancoratge de la dictadura franquista durant quatre dècades. Aquells que van desfilar el 1944 no van poder tornar a casa i sentir aquella mateixa joia d’agost pels carrers de Madrid, Barcelona o Alacant, el seu port va ser l'última terra republicana que van veure. Es va produir la gran traïció. Aquells que van plantar cara el feixisme alemany, abans que ningú, no van rebre més recompensa que l’oblit. El xovinisme francés i la necessitat de fer creure que els francesos havien pres París a Hitler va fer desaparèixer el nom de La 9 de les cròniques oficials i dels llibres d’història, amagant les fotos dels tancs batejats amb noms com “Guernica” que no van poder onejar la bandera republicana. Nosaltres sabem molt de com la propaganda aniquila la veritat i com el poder guanyador silencia la història real, és la ignomínia que han fet suportar als perdedors. Per això volem recordar aquests homes valents, els de la 9 i els que van lluitar a altres unitats,  que ho van fer en una guerra que pensaven era la seva i van descobrir amb molta pena i ràbia que els hi havien robat la victòria una altra vegada.
Aquest abandonament va començar el 36 amb la no-intervenció dels que després serien anomenats “aliats”, tot girant l’esquena al govern legal i legítim republicà (tret de la Unió Soviètica i Mèxic). Fins els visionaris brigadistes internacionals,  que van entendre que aquesta no era una guerra local sinó internacional,  van ser obligats a deixar la seva lluita l’any 38. Mentre negaven l’ajuda als defensors de la República, que sí van ser bons per a defensar les seves europees cases, corria la sang antifeixista per les tàpies del nostres cementiris. Però els que eren assassinats eren “rojos” i revolucionaris que en realitat ningú volia als seus “democràtics” països. Així van contemplar com l’estat espanyol es convertia en un laboratori de crims de lesa humanitat sense moure un dit. El nostre destí va ser sacrificat perquè els antifeixistes espanyols els feien por i en deixar impune el feixisme espanyol van contribuir al pensament de què Hitler era un monstre però que Franco i el seu seguit de mort tenia un lloc a l’Europa que va derrotar el nazisme. I en aquest contrasentit continuem. La Real Academia Española de la Lengua defineix el franquisme com "Movimiento político y social de tendencia totalitaria iniciado en España durante la Guerra Civil de 1936-1939, en torno al general Franco, y desarrollado durante los años que ocupó la jefatura del Estado" mentre que el nazisme com "Movimiento político y social del Tercer Reich alemán, de carácter pangermanista, fascista y antisemita", no cal dir res mésVan condemnar la Memòria, però aquesta “guerra” encara no ha acabat i en justícia l’hem de guanyar.

Dir als fills de la república francesa, que aquest agost commemoren aquesta victòria, que aquí també es cantava la Marsellesa com un himne propi de llibertat. Es feia en francès, en català i en castellà. Les seves notes van sonar a la Setmana Tràgica, pels carrers de Barcelona el 14 d’abril de 1931 i a les trinxeres antifeixistes, sortien de les goles dels que volien combatre la injustícia. Com homenatge als homes de La 9, la majoria dels quals eren anarquistes, compartim la lletra de la marsellesa anarquista, un himne contra l’opressió.

A la revuelta, proletario
Ya brilla el día de la redención
Que el sublime ideal libertario
Sea el norte de la rebelión (bis)
Dignifiquemos del hombre la vida
En un nuevo organismo social
Destruyendo las causas del mal
De esta vil sociedad maldecida
¡ A la revolución ! 
¡ Obreros, a luchar ! 
Con decisión a conquistar
Nuestra emancipación
No más al amo gobernante
Por vil salario queremos servir
Ya no más la limosna humillante
Ya no más suplicar ni pedir (x2)
Que al pedir pan, por hambre acosado
El proletario con potente voz
Le contesta mortífero y feroz
El fusil del verdugo uniformado
¡ A la revolución ! 
¡ Obreros, a luchar ! 
Con decisión a conquistar
Nuestra emancipación
Los privilegios de la burguesía
aniquilamos con brazo tenaz
Y los antros de la tiranía
Sean pasto de fuego voraz (x2)
No quede en pie el Estado y sus leyes
Que siempre al pueblo, feroz esclavizó
Y la ignorancia caduca conservó
Con sus patrias, sus dioses y sus reyes.

Honor a La Nueve. Veritat, Justícia i Reparació.Texto en castellano.

Esta vez queremos dedicar nuestra concentración mensual, dentro de nuestro quinto año de reivindicaciones, a los hombres y mujeres que formaron parte de la resistencia activa contra el fascismo en la Francia ocupada por los nazis. Y muy especialmente a aquellos milicianos que en el 36 defendieron la legalidad republicana comenzando una larga lucha contra el fascismo: Unos pioneros antifascistas en Europa y en el mundo, algunos de los cuales acabaron siendo los soldados que entraron en París el 24 de agosto como liberadores. Aquellos que unos días después desfilaron por las calles de la capital francesa sobre sus carros de combate, vehículos que lucían el nombre de batallas anteriores como Brunete, Guadalajara, Teruel o Ebro: Era La Nueve.
El 26 de agosto de 1944 los soldados que hicieron frente al golpe de estado sangriento de los rebeldes españoles llevaban 9 años dejándose la vida y pasando por terribles experiencias y necesidades. Años viendo caer a sus compañeros, de hondas heridas, tiempos de trincheras, de pérdidas, de exilio, de campos de concentración franceses en Francia y en África, prisión en condiciones infrahumanas, alistamientos forzosos en las tropas de la legión, hasta el breve momento de gloria en París. Más tarde, muchos de aquellos que desfilaron por la ciudad de la luz murieron en otros campos de batalla hasta el día que la guerra mundial acabó y con ella la esperanza. Tanta sangre derramada con un objetivo: la liberación del estado español. Pero bien al contrario la caída del III Reich supuso el anclaje de la dictadura franquista durante cuatro décadas. Aquellos que desfilaron en 1944 no pudieron volver a casa y sentir aquella misma alegría de agosto por las calles de Madrid, Barcelona o Alicante desde cuyo puerto salieron. Se produjo la gran traición. Aquellos que hicieron frente al fascismo alemán, antes que nadie, no recibieron más recompensa que el olvido. El chovinismo francés y la necesidad de hacer creer que los franceses le habían quitado París a Hitler hizo desaparecer el nombre de La 9 de las crónicas oficiales y de los libros de historia, escondiendo las fotos de los tanques bautizados con nombres como “Guernica” que no pudieron ondear la bandera republicana. Nosotros sabemos mucho de como la propaganda aniquila la verdad y como el poder ganador silencia la historia real, es la ignominia que han hecho soportar a los perdedores. Por eso queremos recordar estos hombres valientes, los de la 9 y los que lucharon en otras unidades, lo hicieron en una guerra que pensaban era la suya y descubrieron con mucha pena y rabia que les habían robado la victoria otra vez.
 
Este abandono empezó en el 36 con la No intervención de los que después serían llamados “aliados”, girando la espalda al gobierno legal y legítimo republicano (a excepción de la Unión Soviética y México). Hasta los visionarios brigadistas internacionales, que entendieron que esta no era una guerra local sino internacional, fueron obligados a dejar su lucha en el 38. Mientras negaban la ayuda a los defensores de la República, que sí fueron buenos para defender sus europeas casas, corría la sangre antifascista por las tapias del nuestros cementerios. Pero los que eran asesinados eran “rojos” y revolucionarios que en realidad nadie quería en sus “democráticos” países. Así contemplaron como el estado español se convertía en un laboratorio de crímenes de lesa humanidad sin mover un dedo. Nuestro destino fue sacrificado porque los antifascistas españoles les daban miedo y al dejar impune el fascismo español contribuyeron al pensamiento de que Hitler era un monstruo pero que Franco y su séquito de muerto tenía un lugar en la Europa que derrotó el nazismo. La Real Academia Española de la Lengua define el franquismo como "Movimiento político y social de tendencia totalitaria iniciado en España durante la Guerra Civil de 1936-1939, en torno al general Franco, y desarrollado durante los años que ocupó la jefatura del Estado" mientras que el nazismo como "Movimiento político y social del Tercer Reich alemán, de carácter pangermanista, fascista y antisemita", sobran las palabrasY en este contrasentido continuamos. Condenaron la Memoria, pero esta “guerra” todavía no ha acabado y en justicia lo tenemos que ganar.

Decir a los hijos de la república francesa, que este agosto conmemoran esta victoria, que aquí también se cantaba la Marsellesa como un himno propio de libertad. Se hacía en francés, en catalán y en castellano. Sus notas sonaron en la Semana Trágica, por las calles de Barcelona el 14 de abril de 1931 y en las trincheras antifascistas, salían de las gargantas de los que querían combatir la injusticia. Como homenaje a los hombres de La 9, la mayoría de los cuales eran anarquistas, compartimos la letra de la marsellesa anarquista, un himno contra la opresión. 

A la revuelta, proletario
Ya brilla el día de la redención
Que el sublime ideal libertario
Sea el norte de la rebelión (bis)
Dignifiquemos del hombre la vida
En un nuevo organismo social
Destruyendo las causas del mal
De esta vil sociedad maldecida
¡ A la revolución ! 
¡ Obreros, a luchar ! 
Con decisión a conquistar
Nuestra emancipación
No más al amo gobernante
Por vil salario queremos servir
Ya no más la limosna humillante
Ya no más suplicar ni pedir (x2)
Que al pedir pan, por hambre acosado
El proletario con potente voz
Le contesta mortífero y feroz
El fusil del verdugo uniformado
¡ A la revolución ! 
¡ Obreros, a luchar ! 
Con decisión a conquistar
Nuestra emancipación
Los privilegios de la burguesía
aniquilamos con brazo tenaz
Y los antros de la tiranía
Sean pasto de fuego voraz (x2)
No quede en pie el Estado y sus leyes
Que siempre al pueblo, feroz esclavizó
Y la ignorancia caduca conservó
Con sus patrias, sus dioses y sus reyes.


Honor a La Nueve. Verdad, Justicia y Reparación.